...

Het gaat om 8 tot 10 miljoen euro aan uitkeringen en 4 miljoen euro in de ziekteverzekering, stelde directeur-generaal van de Dienst Uitkeringen van het Riziv François Perl deze ochtend in hoorzittingen in de Senaatscommissie Sociale Zaken.De zittingen kwamen er na enkele wetsvoorstellen van de N-VA om een einde te maken aan de onrechtmatige terugvorderingen door de ziekenfondsen. Onrechtmatig, want het Handvest van de Sociaal Verzekerde schrijft voor dat een burger die te goeder trouw heeft gehandeld, nooit het slachtoffer mag worden van een terugvordering door een instelling van sociale zekerheid die zelf een fout heeft begaan.Sociale HandvestDat handvest werd al in 1997 opgenomen in de wet, maar de mutualiteiten lappen er al al die tijd hun laars aan, foeterde N-VA-senatrice dr. Elke Sleurs vanochtend in de senaat. Ook nadat het Hof van Cassatie (2008), het Grondwettelijk Hof (2011 en 2012) en het Rekenhof (2011) die handelswijze veroordeelden. Vorig jaar maande het Riziv de mutualiteiten in een omzendbrief wel aan dat zij vanaf 1 september 2012 onterecht toegekende bedragen niet langer mochten terugeisen. Procedures die al ingezet waren, mochten ze verderzetten (zie ook AK 2279)."Een volledig arbitraire datum, en bovendien compleet in tegenspraak met het Sociale Handvest van 1997", protesteerde N-VA-kamerlid Nadia Sminate toen, "Waarom moeten de ziekenfondsen trouwens niet zelf opdraaien voor hun eigen fouten? Hun administratieve diensten ontvangen voldoende financiële middelen."Oplossing?Het Riziv en de ziekenfondsen gaan nu op zoek naar een oplossing, maar gemakkelijk wordt dat niet. Die laatste willen per slot van rekening niet opdraaien voor bedragen die ze onterecht uitkeerden. Op tafel zou onder meer een voorstel liggen om enkel nog de kleine bedragen terug te vragen. Maar het is zeer de vraag of het Grondwettelijk Hof dit niet als discriminatie zal bestempelen.