...

Ze wilde de hypothese toetsen die stelt dat mensen gezonder gaan eten als ze negatieve informatie krijgen over hun gezondheidstoestand, en waarbij dat effect duidelijker is bij rijkere mensen. Op basis van longitudinale Chinese gegevens stellen de auteurs vast dat mensen na een diagnose van hypertensie de neiging hebben om significant minder vet te gaan eten, en dat fenomeen is uitgesprokener bij rijkere patiënten. De resultaten tonen ook dat de diagnose van AHT op dit vlak doeltreffender is bij rijke mensen met een lager opleidingsniveau. (referentie: Ahao M et al. Journal of Health Economics. 2013;32:367)