...

We beschreven het opzet van de brede eerstelijnspraktijken in de krant van 25 november jl. Het moeten multidisciplinaire praktijken zijn waarin naast de huisartsgeneeskunde ook minstens één andere discipline aanwezig is. Er wordt gewerkt met een gemeenschappelijk dossier en een gemeenschappelijk plan. De praktijken richten zich specifiek op een omschreven bevolkingsgroep en op buurtgerichte zorg, en de bedoeling is dat ze zich inbedden in lokale structuren - door samenwerking met de sociale dienst van de gemeente, bijvoorbeeld.Na de oproep eind vorig jaar kreeg het Agentschap 12 voorstellen binnen. Zorg en Gezondheid selecteerde er zes De proefprojecten gaan op 1 maart eerstkomende van start en lopen als dusdanig 24 maanden. Daarna is het de bedoeling om op grond van de ervaring draaiboeken en documentatie te ontwikkelen voor het opzetten van deze praktijkvormen, en om daarvoor een regulier financieringskader uit te werken.Dat alles past binnen de Vlaamse hervormingsplannen voor Impulseo.