...

"Tal van gezondheidswerkers beschouwen deze praktijk als risicovol wegens de eventuele bijwerkingen, de wisselwerking tussen geneesmiddelen of het niet naleven van de duur van de behandeling", zo stelt antropologe Sophie Fainzang, auteur van het boek 'L'automédication et les mirages de l'autonomie' (PUF) dat onlangs de prijs Prescrire 2013 kreeg. In dit werk worden de redenen onderzocht om niet op consultatie te gaan. Dat gebeurt om economische redenen, om tijd te winnen of nog, omdat de patiënt zich vragen stelt bij de competentie van de arts.