...

In 2013 meldde het netwerk van Belgische peillaboratoria 2.055 positieve tests van Lyme. In de jaren daarvoren was er sprake van 1.200 tot 1.400 gevallen. Het WIV wijt deze toename aan de grotere aandacht voor de ziekte van Lyme. Het percentage positieve resultaten op het totaal aantal uitgevoerde tests blijft tamelijk stabiel steken op 2%. In het aantal positieve resultaten zijn ook die van het Nationaal Referentiecentrum verrekend.Het peilnetwerk van huisartsenpraktijken registreert bovendien het aantal consultaties wegens erythema migrans - en het komt daarbij uit op 8.000 à 10.000 gevallen per jaar. Wanneer de huisarts deze huidaandoening vaststelt, is een serologische test overbodig: hij stelt meteen een antibioticatherapie in. Uit de gegevens van FOD Volksgezondheid blijkt daarnaast nog dat jaarlijks tussen 200 en 300 personen in het ziekenhuis worden opgenomens wegens de ziekte van Lyme.Het WIV heeft echter het raden naar het aantal tekenbeten dat in België voorkomt - een aantal dat voor zover bekend van jaar tot jaar sterk varieert. Een vraag zoals hoeveel mensen na een tekenbeet hun huisarts raadplegen, blijft daardoor onbeantwoord. Het WIV wil ook graag de gebieden waar beten plaatsvinden beter in kaart brengen.Daarom doet het een oproep naar alle burgers die een tekenbeet oplopen: zij kunnen die melden op de nieuwe website TekenNet.be. Ze vinden op die site een kaart en kunnen daarop de geografische locatie aanduiden waar de beet plaatsvond, of ze kunnen die locatie invoeren met een postcode. Ze moeten dan verder enkele vragen over de omstandigheden beantwoorden.De analyse van die gegevens, en van de evolutie van jaar tot jaar, moet een gerichtere preventie mogelijk maken. Dat komt in de eerste plaats bepaalde risicogroepen ten goede, zoals boswachters, landbouwers en tuinmannen.