...

De thuisverpleegkundigen wijzen, via hun beroepsorganisatie, op twee obstakels: ouderen hebben hun ID-kaart niet altijd bij de hand doordat mantelzorgers die gebruiken voor administratieve formaliteiten; en de informaticatoepassingen zijn niet noodzakelijk klaar voor deze maatregel. Ze doen ook hun beklag over het feit dat ze de rol van politieagenten moeten opnemen. Geen bezwaarIn een reactie op deze kritiek stelt het kabinet van minister De Block dat er op 18 juli 2017 overleg is geweest met de thuisverpleegkundigen. "Er is op geen enkel moment bezwaar aangetekend tegen de verplichting om bij thuiszorg de identiteit van de patiënt te controleren. Op 7 september 2017 heeft de strategische cel overlegd met de sector van de thuisverpleegkundigen. Dit punt was niet opgenomen op de agenda, en werd door de sector ook niet ter sprake gebracht. De verplichting om de identiteit van de patiënt te checken in geval van toepassing van de elektronische derdebetaler is een maatregel die al in oktober 2016 werd genomen."VereenvoudigingHet kabinet van de minister ziet overigens alleen maar voordelen: "Het is een administratieve vereenvoudiging want de communicatie met de verzekeringsinstellingen gaat sneller. Het is ook een manier om fraude op te sporen, ook al is de minister ervan overtuigd dat de grote meerderheid van de verpleegkundigen (en van de andere toekomstige gebruikers) correct werken.""In geval van technische problemen kan men gebruik maken van een kleefbriefje van het ziekenfonds als middel ter identificatie als de patiënt geen geldig identiteitsbewijs heeft. Alleen als de patiënt weigert om zijn identiteitskaart te laten lezen, mag de derde betaler niet toegepast worden.(vertaling: Veerle Caerels)