...

De KARVA-prijs richt zich tot een individuele arts, een groep van artsen of een organisatie die bijdraagt aan een optimale relatie tussen artsen. Het gaat dan vooral over samenwerking tussen huisartsen en specialisten maar ook met andere gezondheidswerkers, interdisciplinair en over de grenzen van de vakgebieden heen. De prijs, zo laat de kring weten, sluit aan bij de ultieme opdracht van KARVA. Met name is dat: alle artsen van welke discipline dan ook samen te brengen en zo elkaars expertise te leren kennen. Een goed voorbeeld daarvan is de winnaar van vorig jaar, het digitale doorverwijsplatform Zipster (AK 2731). Dat platform draagt bij tot preventief werken. Het wil zo voorkomen dat psychosociale noden 'aanslepen' en mogelijk uitgroeien tot problemen op lange termijn.Enkel artsen ingeschreven bij de Nederlandstalige provinciale raden van de Orde kunnen deelnemen aan de KARVA-prijs. De geselecteerde bijdrage is toekomstgericht, origineel, creatief en kan verder geïmplementeerd worden in de regio Antwerpen en daarbuiten. De prijs bedraagt 10.000 euro, kandidaturen via mail (info@karva.be) dienen ingezonden te worden voor 31 mei. U moet een beknopt cv, omstandige motivering en een overzicht van gerealiseerde of geplande activiteiten toevoegen. De uitreiking van de KARVA-prijs heeft plaats tijdens de Geneeskundige Dagen van Antwerpen in september.