...

Er zullen in totaal 811 assimilatieaanvragen bekeken worden. "Oorspronkelijk was er sprak van een duizendtal", weet Bvas-voorzitter Marc Moens. "Maar dat aantal is herleid: sommige artsens stuurden meer dan één assimilatieaanvraag in. Anderen deden een assimilatieaanvraag terwijl ze toch de minimumactiviteit haalden."De 811 aanvragen deelde de Dienst Geneeskundige Verzorging van het Riziv in in 37 categorieën. Een werkgroep ad hoc moet in de loop van de maand maart bekijken welke categorieën 'geassimileerd' kunnen worden - dat is gelijkgesteld met artsen die voldoende Riziv-prestaties kunnen bewijzen.Het voorstel moet dan in een ontwerp-KB worden gegoten - de Nationale Commissie zal dat nog voor eind april behandelen, zo bepaalt het akkoord artsen-ziekenfondsen.De vijf grootste categorieën die het Riziv identificeerde zijn:Verder gaat het om artsen met managementfuncties, niet aan het Riziv gefactureerde activiteiten zoals ziekenhuishygiëne of beheer van gegevens, bedrijfsartsen, researchers, abortusartsen, artsen die in een reiskliniek werken, of in een rusthuis,...Sommige categorieën bevatten maar enkele of zelfs maar één arts. Marc Moens citeert het geval van een arts die op de luchthaven werkt en patiënten opvangt die uit Ecuador, Congo, Zweden of Noorwegen komen.Moens herinnert eraan dat Bvas niet opgezet is met het invoeren van de activeitsdrempel. "Veel administratie die maar weinig opbrengt voor het Riziv. Een groot kanon om op een mug te schieten." De actitiveitsdrempel kwam er nadat adviserend artsen van de ziekenfondsen uitgesloten werden van het sociaal statuut - als bedienden hadden ze al een pensioenregeling. De bijdrage voor het 'sociaal statuut' is bedoeld als een aansporing voor artsen om zich te houden aan de binnen het Riziv overeengekomen tarieven.