...

Federaal CD&V-volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle stelde hierover een schriftelijke vraag aan minister van sociale zaken en volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).Concreet wees ze erop dat de patiënt in de thuissituatie als onkostenvergoeding een forfaitair bedrag ontvangt van 6,95 euro per hemodialyse of 0,63 euro per dag in geval van peritoneale dialyse. Volgens Nathalie Muylle volstaat deze compensatie niet door de energiecrisis. Dat geldt zeker voor patiënten die geen recht hebben op het sociaal tarief."Het dekt de kosten voor water en elektriciteit niet", aldus Muylle die minister Vandenbroucke vroeg om de forfaitaire vergoedingen op te trekken.Maar de Vooruit-excellentie wees erop dat de forfaits jaarlijks geïndexeerd worden. Vandenbroucke: "Het Riziv maakte ook meermaals de berekening en kwam tot de conclusie dat de tegemoetkoming volstaat om de kost te dekken. Temeer daar de apparatuur steeds beter wordt en daardoor minder kWh verbruikt. Dat doet de kostprijs voor de patiënt dalen."Zoals dat gaat speelde de federale minister de bal ook door naar de deelstaten. "Vlaanderen kan zijn steentje bijdragen door in de waterfactuur de grens tussen comfort- en basistarief voor deze doelgroep aan te passen. Bij thuisdialyse overschrijdt het waterverbruik tijdens een behandeling gemakkelijk de grens van het basistarief (30 m2 per wooneenheid plus 30m2 per bewoner per jaar). En het meerverbruik aan comforttarief ligt dubbel zo hoog als het basistarief," lichtte de minister toe.Vandenbroucke wees er ook op dat in 2023 de remgeldplafonds in de maximumfactuur niet geïndexeerd werden. "Dit beschermt 665.000 gezinnen, waarvan 450.000 met een persoon met een chronische aandoening tegen oplopende gezondheidskosten", aldus de minister. Verder geniet wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming ook van een sociaal energietarief. En veel dialysepatiënten hebben volgens Vandenbroucke recht op het forfait chronische zieken.