...

Volgens de wet - die de nieuwe regeling inschrijft in de Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen of KB78 - moet het Rekenhof voortaan de verdeling van het maximumaantal tussen de Gemeenschappen vastleggen.Het Rekenhof moet dit doen vóór 31 maart - het heeft dus nog tot morgen de tijd om de verdeling officieel te bepalen.De wet raakte ook pas onlangs goedgekeurd in de Kamer (zie AK2534). De Franstaligen probeerden de procedure zoveel mogelijk te vertragen door het inroepen van een belangenconlict.De wet regelt ook de compensatie van het overtal van artsen dat de Franstalige Gemeenschap momenteel nog aan het opbouwen is - tot het nieuwe toelatingsexamen daar een einde zal hebben aan gemaakt.