...

In februari reed een dronken bestuurder in het Gentse havengebied twee fietsers dood. De man had 3 promille alcohol in het bloed en bleek ook een rijverbod te hebben. In een reactie stelde minister van Justitie Paul Van Tigchelt dat hij verkeersrecidivisten wou aanpakken door hen werkstraffen op te leggen op de spoeddiensten van ziekenhuizen. Een omzendbrief daarover zou door het nationaal parket voor de verkeersveiligheid voorbereid worden.In de Kamercommisie Volksgezondheid vroeg Frieda Gijbels (N-VA) aan minister Frank Vandenbroucke of dit idee in de regering besproken was, en of er overleg geweest was met de ziekenhuissector. Het antwoord van Vandenbroucke was twee keer negatief.Praktische bezwarenVandenbroucke zag ook heel wat praktische bezwaren. "Per definitie gaat het op een spoeddienst om niet-planbare zorg, waar men acuut op moet reageren. Alle energie moet er naar de zeer acute situatie gaan. Het is overigens ook niet erg realistisch dat een verkeersrecidivist in zo'n situatie zonder begeleiding aan de slag kan. Dan zal de aandacht die op dat moment acuut nodig is voor de patiënt, wel verminderen."Bovendien is er een groot probleem met privacy. "Een patiënt die binnengebracht wordt op een spoedgevallendienst, is niet noodzakelijkerwijs in staat toestemming te geven dat een derde persoon hem mee kan opvolgen. Het medische geheim moet ook gerespecteerd worden."Beter tijdens revalidatieAls men een verkeersovertreder wil confronteren met de gevolgen van een zwaar ongeval, zou dat beter tijdens de revalidatie gebeuren, zei Vandenbroucke nog, "zodat hij kan zien wat de dagelijkse strijd is, fysiek en mentaal, om er bovenop te komen, om te zien wat de impact op lange termijn is van een verkeersongeval." Bij revalidatie is het bovendien wel mogelijk om de toestemming van de patiënt te vragen."Het is duidelijk dat het voorstel van vicepremier Van Tigchelt niet werd doorgesproken in de regering," besluit Frieda Gijbels. "Volgens zijn collega Vandenbroucke is het zelfs onwenselijk. Hoe ernstig moeten we deze regering nog nemen? Het gaat om een ernstige problematiek van verkeersrecidivisten, met een dramatische afloop, en dan kan een vicepremier blijkbaar zomaar een 'oplossing' verzinnen met de al overbevolkte spoedgevallendiensten als lijdend voorwerp." De suggestie om verkeersrecidivisten te betrekken tijdens de revalidatie, vindt Gijbels geen slecht idee.