...

Vanaf 2023 verstrengen de Verenigde Staten de procedure voor buitenlandse artsen die willen specialiseren of werken aan een van de vele Amerikaanse medical schools of ziekenhuizen. Zo moeten buitenlandse artsen een certificering door ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) bekomen om in de VS aan de slag te kunnen gaan. Dat is op zich niet nieuw. Voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op die certificering is dat hun opleiding vanaf 2023 geaccrediteerd moet zijn door een organisatie erkend door de World Federation for Medical Education (WFME).Dat is een onafhankelijke instantie die erop toeziet dat medische universiteiten wereldwijd geaccrediteerd worden volgens internationaal geaccepteerde en hoge standaarden. Ze ziet er met andere woorden op toe dat accrediteringsorganisaties correct te werk gaan. Begin november slaagde de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO), opgericht in 2005 door de Vlaamse en Nederlandse overheid, erin zo'n erkenning te verkrijgen. De Vlaamse en Nederlandse universiteiten financierden het traject."Met deze erkenning maken we een wezenlijk verschil voor heel wat artsen die de komende jaren naar de Verenigde Staten willen. Zij behouden ook na 2023 hun mogelijkheid om daar te gaan werken of verder specialiseren", aldus NVAO-bestuurder Paul Zevenbergen.De Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie is de eerste accrediteringsorganisatie in de Europese Unie die deze erkenning behaalt, zo laat de organisatie weten.