...

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde die controlelijst in 2008 op voor een veiligere heelkundige zorg.Maar een recente studie naar de naleving van deze items in 36 Vlaamse ziekenhuizen, toont aan dat slechts 6 hiervan de surgical safety checklist volledig toepassen (zie Artsenkrant nr. 2413, 3 juli 2015). Met andere woorden: 30 ziekenhuizen passen een eigen lijst toe, waarvoor er geen wetenschappelijk bewijs bestaat dat het de veiligheid van de operatie zou verhogen.Dezelfde auteurs gingen daarom op zoek naar het waarom achter deze vaststelling. Achttien kwalitatieve studies over de implementatie van surgical safety checklists wereldwijd werden onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de vereiste veiligheidschecks de routine van het operatieteam - chirurgen, anesthesiologen, verpleegkundigen- verstoren.Daarnaast spelen conflicterende belangen en tegengestelde visies van stakeholders een rol in het niet (volledig) toepassen van de checklist. De samenwerking laat te wensen over, waardoor de checklist gereduceerd wordt tot een "afvinkoefening".