...

Wel nog altijd met twee woorden spreken. Want eer het zover is, moet het Mexicaanse parlement eerst nog een amendement op de federale arbeidswet goedkeuren, zo stelt Medscape. MijlpaalMedscape citeert de Mexicaanse professor en menstruatie-activist dokter Wendy Sanchez. Zij noemt het amendement "een mijlpaal" in de strijd voor vrouwenrechten op de werkvloer. Sanchez vindt dat het initiatief menstruatie zichtbaarder maakt en voegt eraan dat het een goed startpunt is om de menstruatiecyclus beter te begrijpen.Dokter Paola Davila van haar kant denkt dat het een nieuwe stap is naar gendergelijkheid. "Dit is een sprong voorwaarts om genderongelijkheid op de werkvloer weg te werken," dixit Davila die er wel bij zegt dat Mexico nog een lange weg te gaan heeft.Wendy Sanchez is er van overtuigd dat het amendement een startpunt kan zijn voor een discussie en educatie rond de menstruatiecyclcus. "Belangrijk om voor ogen te houden is het onderscheid tussen menstruatie en een menstruatiecyclus. Men behandelt dat als hetzelfde maar we weten dat menstruatie slechts een onderdeel vormt van de hele cyclus. Dit is een kwestie van educatie," besluit dokter Sanchez.