...

Er werden 27.582 sterfgevallen binnen 30 dagen geregistreerd op 4.133.346 opnames voor geplande chirurgische ingrepen, ofwel een brutomortaliteit van 6,7 op 1000. De specifieke sterftecijfers waren respectievelijk 44% en 82% hoger wanneer de ingrepen op een vrijdag of in het weekend plaatsvonden. Uiteraard kunnen die resultaten niet worden getransponeerd naar landen met totaal anders functionerende zorgstelsels. (referentie: Aylin P et al. BMJ. 2013;346:f2424)