...

De campagne kun je bijvoorbeeld bekijken op de webportal mijngezondheid.be. Vraagjes als: Waarom dient dat voor? - of: Kan mijn buur die dokter is mijn gegevens inkijken? - worden kort beantwoord. Bij doorklikken kom je op een uitgebreide FAQ terecht.Maar de campagne wordt vooral langs verschillende mediakanalen gevoerd - ook via sociale media. Want ze is vooral bedoeld voor wie de weg naar mijngezondheid.be nog niet heeft gevonden.Elke dag van de week snijdt de FOD Volksgezondheid op zijn website een nieuw 'patiëntenthema' aan. Dinsdag was dat interculturele bemiddeling.In 2021 deden de 114 intercultureel bemiddelaars die door de FOD en het Riziv gefinancierd worden bijna 115.000 interventies in ziekenhuizen, wijkgezondheidscentra, huisartsenpraktijken en in medische diensten voor asielaanvragers. Dat gebeurt overigens steeds vaker via een videoconferentie: dit jaar vonden er naar schatting bijna al 17.000 van die videogesprekken plaats.Maandag, bij de opening van de week, werd de rol van de patiëntenverenigingen zelf belicht - die patiënten met een bepaalde aandoening of klacht ondersteunen, en hun belangen verdedigen. Via de koepels van deze verenigingen, zoals in Vlaanderen het Vlaams Patiëntenplatform, schuiven ze sinds een aantal jaren vaak mee aan tafel bij overleg.VPP en de Franstalige tegenhanger LUSS zijn bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van het KCE - maar ook in die van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In nogal wat organen, zoals het Observatorium voor de chronische ziekten van het Riziv, zitten ze met raadgevende stem.De koepels hebben zo hun zeg gekregen in de onderzoeksagenda van het KCE. Ze konden in 2021 hun input geven bij het vastleggen van de beleidsprioriteiten in de meerjarenbegroting van het Riziv.