...

Belgen geven meer uit voor hun gezondheid dan de gemiddelde EU-er, die het met 2.773 euro moet stellen (cijfers voor 2016). Onze buurlanden Luxemburg (4.713 euro) en Duitsland (4.160 euro) zijn koploper binnen de EU wat de uitgaven per inwoner betreft. België komt in de club van 28 landen op de negende plaats, net na Frankrijk en net voor de UK.Belgen geven meer uit voor hun gezondheid dan de gemiddelde EU-er, die het met 2.773 euro moet stellen(cijfer 2016). Onze buurlanden Luxemburg (4.713 euro) en Duitsland (4.160 euro) zijn koploper binnen de EU wat de uitgaven per inwoner betreft. België komt in de club van 28 landen op de negende plaats, net na Frankrijk en net voor de UK. Nederland (3.885 euro) komt op plaats zes terecht. Aan het staartje bungelen Bulgarije (1.234 euro) en Roemenië (983 euro). Zwitserland (5.799 euro) en Noorwegen (4.663 euro) behoren niet tot de EU en spenderen nog meer per inwoner aan hun gezondheid dan Duitsland.GroeiTussen 2013 en 2017 stegen de gezondheidsuitgaven in België met maar 0,4% per jaar. Dat is ruim onder het gemiddelde EU-groeipercentage van 1,9%. Al onze buurlanden bleven onder dat gemiddelde, behalve Duitsland waar de gezondheidsuitgaven jaarlijks nog met 2,2% toenamen. In Frankrijk en Luxemburg bedroeg de groei 0,8% en in Nederland ziet men een stilstand.Na het crisisjaar 2008 zag men de groei overal in Europa slinken. De gezondheidsuitgaven groeiden gemiddeld jaarlijks met niet meer dan 0,6 in de hele EU. In 10 landen krompen de uitgaven zelfs. Een uitschieter was Griekenland waar de uitgaven in die periode met gemiddeld 8,7% per jaar verminderden. In België bedroeg de groei toen nog 1,1%.Aandeel gezondheidsuitgavenBelgië besteedt 10% van zijn Bruto Binnenlands Product aan gezondheidszorg, alles inbegrepen. Het Europees gemiddelde is 9,6%, de mediaan 8,4%. Zes EU-landen besteden een groter BBP-aandeel aan gezondheid. Koploper is Frankrijk (11,5%), gevolgd door Duitsland (11,3%). Nederland zit net iets hoger dan België. Van alle Europese landen reserveert Zwitserland het grootste stuk van het BBP aan gezondheid (12,3%). Van de gezondheidsuitgaven neemt de Belgische overheid 18% rechtstreeks voor zijn rekening, 61% komt uit het stelsel van de verplichte verzekering, 16% betalen de patiënten uit eigen zak, en 5% komt voor rekening van een privéverzekering. De verhoudingen verschillen van land tot land - in sommige landen is er geen verplichte ziekteverzekering maar draagt de overheid alle collective kosten.Met 69% van de uitgaven die gedragen worden door publieke financiering, komt België op de tiende plaats binnen de EU - het gemiddelde voor de EU bedraagt 67%. In Duitsland komt 85% van de uitgaven uit publieke middelen. De uitgaven voor de gezondheidszorg zijn in Duitsland goed voor 19,6% van de overheidsuitgaven - in België voor 15,9%. Deze cijfers gelden voor 2016,DuurzaamheidWat de duurzaamheid van uitgaven betreft, België investeert 0,8% van zijn BBP in ziekenhuisbouw, medische apparatuur, ICT in gezondheidszorg,... ('gross fixed capital formation'). Van alle EU-landen doet alleen Duitsland meer (1,2%, maar met ruimere criteria).De Europese Working Group on Ageing Populations and Sustainability bekijkt de houdbaarheid van de financiering op lange termijn. De kernuitgaven voor de gezondheidszorg nemen in ons land 5,9% van het BBP in beslag, dat is minder dan het EU-gemiddelde van 6,8%. Tegen 2070 zou dit aandeel met 0,4% toenemen (EU-gemiddelde is 0,9%).België besteedt wel 2,3% van het BBP aan langetermijnzorg (EU-gemiddelde 1,6%). Tegen 2070 zou dat aandeel opgelopen zijn tot 4% (EU-gemiddelde 2,7%). Ons land bekleedt hier de zesde plaats in het EU-lijstje. Koploper is Nederland (met een groei van 3,5 naar 6%). Aandeel van ziekenhuizenHet grootste deel van de gezondheidsuitgaven in België gaan naar inpatient care (curatieve zorg en revalidatie, namelijk 31%); een kwart van de uitgaven gaan naar outpatient care (zie grafiek). Maar vier landen geven, in verhouding met de totale uitgaven, minder uit aan outpatient care dan België.In België gaat jaarlijks 1.166 euro per inwoner naar ziekenhuizen (EU-gemiddelde 1.059 euro) - dat is goed voor 34% van de gezondheidsuitgaven (EU-gemiddelde 38%). Wat het aandeel van de uitgaven aan ziekenhuizen betreft, bekleedt België maar de 24ste plaats.