...

In januari van dit jaar keurde de Vlaamse overheid het regionaal zorgstrategisch plan van Plexus goed. Centraal in het plan staat het concept van community hospitals: de vier ziekenhuizen zijn een belangrijke schakel in het globale zorgsysteem en sterk verankerd in de lokale gemeenschap. Community hospitals werken volgens het principe van een patiëntgestuurde zorg, met doorverwijzingen naar referentiecentra. Daarnaast wil Plexus nog meer inzetten op een samenwerking met de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en eerstelijnszorg."We zijn Jo Vandeurzen dankbaar voor het voorbereidende werk dat hij daarvoor deed de voorbije jaren", zegt Sermeus in een persbericht van het ziekenhuisnetwerk. Em. prof. Walter Sermeus is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid (LIGB KU Leuven). Hij was programmadirecteur van de Master Management en Beleid van de Gezondheidszorg van 1999 tot 2023 (KU Leuven) en hoofd van het KU Leuven WHO Collaboration Centre on Human Resources in Health Research & Policy.