...

Ondertussen loopt het experiment voor het derde trimester op een rij - tot het eind van dit jaar. AADM en Kartel vragen dat het project onbeperkt wordt voortgezet. De BVAS vertoont meer skepsis bij het project - omdat het vreest dat de wachtposten en de dienstverlening tijdens de week zal worden veralgemeend."Als je ziet dat, zowel bij artsen als patiënten, de scores over de tevredenheid hoog waren - en daarnaast ook die over het comfort en de veiligheid -, dan moet je toch de kringen die dat wensen de mogelijkheid bieden de wachtpost in de week open te houden", stelt dokter Roel Van Giel van AADM.Dokter Marc Moens (BVAS) bevestigt dat zijn syndicaat vooral bezorgd is dat het oprichten van wachtposten en het openhouden ervan in de week ten slotte geen vrije keuze van de huisartsenkringen zal blijven.Dokter Reinier Hueting (Kartel/ASGB) merkt op dat uit de bevraging van de wachtposten bleek dat het oproepnummer 1733 een gunstig effect heeft op de werking van de wachtposten. "Dat bleek in de wachtpost in Brugge die aan het experiment met de weekdienst deelnam, en waar de 1733 al draait in de tweede fase - mét triage. Heel wat onnodige oproepen worden door de 1733 weggefilterd."BudgetVoor het open blijven tijdens de week was er per wachtpost een budget voorzien van 50.000 euro. "De bedragen die de wachtposten hebben aangevraagd, vertonen grote verschillen", vertelt dokter Hueting.Dat heeft volgens hem ook te maken met de onduidelijkheid die er in het begin was over het project. "De indruk heerste dat het ging over een maatregel tijdens de covid-lockdown. Of de wachtposten ook nadien de avond- en nachtdienst tijdens de week zouden kunnen blijven verzekeren, was aanvankelijk niet duidelijk."Sommige wachtdiensten zetten tijdens de week hun vast personeel voor het weekend in, andere deden voor de weekdienst een beroep op studenten of vrijwilligers. Die keuze, bijvoorbeeld, maakt wel een groot verschil voor de kosten."Ook was voor vele wachtposten het systeem nog niet duidelijk. Sommige factureerden honoraria in de werkingskosten. "Dat doe je ook niet voor de weekenddienst. Die bedragen, bijvoorbeeld, werden verworpen."DriekwartHieronder geven we ook wat statistieken over de uitgaven (verkregen via een andere bron). Volgens Hueting ligt het gevraagde bedrag binnen de verwachtingen. "Als je uitgaat van de gestandaardiseerde bedragen om te berekenen wat het kost om de wachtpost in de week open te houden, zou je ook uitkomen op circa de 45.000 euro."Aan de andere kant schat men dat de kosten voor de weekdienst de eerste drie maanden wel wat hoger lagen dan wat je routinematig moet rekenen. "Er zijn wel extra kosten voor de coördinatie omdat men de activiteit in de week moest opzetten. Wachtposten moesten het betalingssysteem aanpassen (veelal werd de derdebetalersregeling ingevoerd, nvdr.). De lokalen moesten plots ook in de week beschikbaar zijn."Daarom is het voorstel aanvaard dat de wachtposten voor de voortzetting van het project driekwart van het aanvankelijk toegekend bedrag zullen krijgen. Dat bij het begin van de periode, om de kosten te dekken."Dat is misschien vervelend voor wachtposten die een lager bedrag ontvingen. Om een betere kijk te krijgen op de werkelijke kosten, is gevraagd aan de wachtposten om ook voor het tweede trimester nog een financieel verslag in te dienen.""Vervelend", geeft Hueting toe. "We zullen dat ook niet blijven vragen. Maar voor deze ene keer is het wel nog nodig.