...

Het gaat om twee postgraduaatopleidingen, en vier 'microcredentials' die korte opleidingen of cursussen certificeren.In de Engelstalige postgraduaatsopleiding 'Clinical Anatomy' volgen deelnemers dissectieworkshops van de ledematen, romp, nek, wervelkolom, het bekken, het zenuwstelsel en de hersenen om meer inzicht te krijgen in de anatomie van het menselijke lichaam. De opleiding moet helpen een nauwkeurige klinische diagnose te stellen en patiënten de geschikte behandeling voor te stellen. De opleiding duurt één jaar en is combineerbaar met een voltijdse job door de combinatie van online lessen, aangevuld met twee voltijdse lesweken op de campus, één in november en één in maart.De micro-credential 'Preventieve gezondheid: voeding, beweging, ziekte- en infectiepreventie, en mentaal welzijn' bestaat uit twee vakken in het eerste semester.Met de opgedane kennis, moeten deelnemers gericht raad kunnen geven opdat patiënten of cliënten preventief toe kunnen werken naar een gezonde levensstijl - op het vlak van voeding, beweging, (infectie)ziekten en mentaal welzijn.ElektrocardiografieDe Nederlandstalige micro-credential 'Elektrocardiografie' is een toepassingsgerichte training voor (huis)artsen in opleiding en praktiserende artsen. Behalve cardiologen hebben ook andere artsen er immers baat bij om normale en afwijkende elektrocardiogrammen zo nauwkeurig mogelijk te herkennen en te interpreteren.Gedurende een semester maken studenten kennis met de basisprincipes van de elektrocardiografie en leren ze reële casussen oplossen.De micro-credential 'Ethiek in zorg, wijsbegeerte en gezondheidszorg' reikt zorgprofessionals theoretische en methodologische handvaten aan om met ethische dilemma's om te gaan. Wat met beroepsgeheim als je met meerdere hulpverleners samenwerkt rondom je patiënt? Wat als de wensen van de naasten niet in het belang zijn van de patiënt met dementie? Wat is een goede balans tussen autonomie en bescherming van kwetsbare mensen? In deze eenjarige opleiding leren zorgverleners een kritische reflex aan zodat ze beargumenteerde keuzes kunnen maken.