...

Het had betrekking op 555.962 opnames in 4.348 ziekenhuizen voor myocardinfarct, 1.092.285 opnames voor hartfalen (in 4.484 ziekenhuizen) en 1.146.414 opnames (in 4.520 ziekenhuizen) voor pneumonie. De analyse toont geen significant verband tussen inkomensverschillen en mortaliteit binnen 30 na opname bij patiënten met myocardinfarct, hartfalen of pneumonie. Er bestaat daarentegen wel een significant verband tussen inkomensverschillen en het aantal heropnames binnen 30 dagen. We kunnen ons dus goed voorstellen dat economisch minder bevoorrechte mensen in totaal aanzienlijk vaker opnieuw worden opgenomen, zeker als we weten dat het hier maar over 3 van de vele diagnoses gaat. (referentie: Lindenauer PK et al. BMJ. 2013;346:f521)