...

Van de betrokken patiënten overleden er 66 tijdens de onderzochte periode.£ (referentie: Shah AC et al. Journal of Endodontics. 2013;39:1104)