...

Dat is de conclusie van een onderzoek gevoerd door Franse, Australische en Britse wetenschappers die de gegevens analyseerden van verschillende cognitieve tests waaraan 4.868 vrouwen van 65 jaar deelnamen. Na twee, vier en zeven jaar later legden ze de test opnieuw af. Van die vrouwen kwam ongeveer 7,6% vroegtijdig (voor 40 jaar) en 13% vroeg (tussen 41 en 45 jaar) in de overgang. Vergeleken met de vrouwen die na hun vijftigste in de overgang kwamen, scoorden de vrouwen die vroegtijdig in de overgang kwamen veel slechter op de tests: het risico op verminderde mondelinge taalvaardigheid verhoogde met 56%, het risico op een achteruitgang van het visueel geheugen met 39%. Merkwaardig genoeg verbeterde het visueel geheugen daarentegen in geval van vervangende hormoontherapie tijdens de vroegtijdige menopauze, terwijl de mondelinge taalvaardigheid leek af te nemen. Er werd geen enkel verband vastgesteld tussen vervroegde menopauze en een verhoogd risico op algemene cognitieve achteruitgang of dementie. De auteurs van de studie vragen dat er rekening zou worden gehouden met die nieuwe gegevens bij het bepalen van de collaterale risico's bij chirurgische ingrepen op de eierstokken. (referentie: BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 7 mei 2014, DOI: 10.1111/1471-0528.12828)