...

De conclusies van de European Quality Audit of Opioid Treatment (EQUATOR - Europese kwaliteitsaudit van opiaatbehandeling), die woensdag op de conferentie Global Addiction 2013 zijn gepresenteerd, benadrukken de verschillen tussen de systemen voor toediening van de behandeling in Europa, verschillen die invloed kunnen hebben op de slaagkansen van de behandeling. De gegevens wijzen erop dat de verhoopte resultaten voor een medisch geassisteerde behandeling niet worden behaald met de huidige toedieningssystemen en dat die systemen ook niet kunnen worden geoptimaliseerd om mensen met een opiaatverslaving te helpen herstellen. De belangrijkste conclusies zijn: - meer dan een derde van de patiënten (37%) krijgt geen psychologische adviezen of steun, hoewel bewezen is dat een dergelijke ondersteuning de resultaten van de behandeling verbetert; - de kennis van de verschillende therapeutische mogelijkheden verschilt sterk, hoewel informatie van de patiënten essentieel is bij de evaluatie van de behandeling en haar resultaten; - ook is bewezen dat een normalisering van de drugsverslaving door middel van een behandeling in de eerstelijnszorg volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie van 2008 een positieve impact heeft op de resultaten van de behandeling.