...

Het eerste punt heeft betrekking op het groenboek (voor de financiering en programmatie van stages voor artsen, nvdr) dat het kabinet De Block tijdens de huidige legislatuur samenstelde. Bij de publicatie ervan zo'n anderhalf jaar geleden, evalueerde Vaso het groenboek als een "duidelijke stap" in de goede richting. Verdere uitwerking was echter nodig, vonden de assistenten.Die boodschap herhaalt Vaso en ze vraagt daarbij speciale aandacht voor kwalitatieve stageplaatsen. Ook herhaalt ze haar jarenlange eis voor een centrale ombudsfunctie in de opleiding. Vandaag wordt de rol van werkgever en die van stagemeester in het ziekenhuis door een en dezelfde persoon opgenomen. Dat zorgt ervoor dat aso's vaak geen melding durven te doen van problemen of conflicten.Voorts eist Vaso een "sociaal statuut van de 21e eeuw". In het huidige sociale statuut is er onder meer geen pensioenopbouw, assistenten hebben geen recht op werkloosheidsuitkering na hun jaren assistentschap, er is geen mogelijkheid tot ouderschapsverlof, aso's ontvangen geen vakantiegeld en 13e maand, ...De artsen in opleiding wijzen in deze context ook op "veranderingen in attitude" bij hun leeftijdsgenoten. Uit een recente bevraging onder Vlaamse assistenten blijkt namelijk dat zo'n 30 tot 50% onder hen graag deeltijds wil werken tijdens de opleiding. "Maar daardoor duurt hun opleiding langer en moeten zij bijgevolg nog langer wachten tot ze sociale rechten kunnen opbouwen", klinkt het.Daarnaast wijst Vaso op de problematiek van werkloosheid en het afstuderen van de dubbele cohorte specialisten. "Vandaag zijn er al ettelijke specialismen waarin startende arts-specialisten moeilijk werk vinden. Van zodra de dubbele cohorte afstudeert zal dit probleem alleen maar toenemen." Subquota komen te laat, oordeelt Vaso.