...

De zogenaamde overgangsmaatregel loopt maar tot 30 juni 2020 - morgen dus. Vanaf 1 juli worden geen nieuwe aanvragen meer aanvaard. Dat is een streep door de rekening van jonge huisartsen die hun praktijk wilden starten in een huisartsenarme zone. Nieuwe praktijken kwamen in het grootste deel van Vlaanderen voor een vestigingspremie in aanmerking. Het verlies van de vestigingspremie kan een flink hiaat betekenen in het financieel plan.De effectiviteit van wat vroeger Impulseo 1 heette, werd al langer in vraag gesteld. Tegen een hervorming van het Impulsfonds is er geen protest. Maar dat de premie zo snel wordt afgeschaft - zonder echte overgangsperiode - verrast iedereen.Vanuit de huisartsenwereld kwam de vraag om daarmee toch tot bijvoorbeeld het eind van dit jaar te wachten.De schaar van zes procentDeze besparing ligt in het verlengde van de maatregel om van alle budgetten in bepaalde sectoren 6% af te knippen. Door het afschaffen van de vestigingspremies moet er niet bespaard worden op andere onderdelen van het Impulsfonds: de subsidies voor een telesecretariaat of voor een administratieve kracht in de huisartsenpraktijk blijven ongemoeid.De steunpunten voor het Impulsfonds moeten wel 6% inleveren.Volgens de Vlaamse regering komen er door de besparing op de vestigingspremie middelen vrij om 'samenwerkingsverbanden' te ondersteunen. Dat moet volgens de regering het huisartsenberoep aantrekkelijker maken, zodat uiteindelijk de doelstelling om een tekort aan huisartsen tegen te gaan toch beter bereikt wordt.