...

Dat werd bepaald en mogelijk gemaakt door het Vlaams Intersectoraal akkoord (VIA6) van 30 maart 2021. In VIA 6 spraken de Vlaamse Regering en de sociale partners af om via een recurrente investering van 146 miljoen euro op zetten op bijkomende tewerkstelling in de ouderenzorg. Sinds de jaren '90 bestaat er een verschil in financiering van de personeelsinzet voor zwaar zorgbehoevende bewoners in de woonzorgcentra. Concreet was er voor bewoners in een Rust- en verzorgingstehuis (RVT) een hogere personeelsomkadering dan voor bewoners in een Rustoord voor Bejaarden (ROB). In de praktijk gaat het om bewoners met eenzelfde (zwaar) zorgprofiel.Sinds de zesde staatshervorming en de bijhorende (onvolledige) budgetsoverdracht kreeg 20% van hen niet het personeel waar ze recht op hadden.Concreet wordt vanaf 1 juli een jaarlijks budget van 102 miljoen voorzien om de financieringsnormen voor alle bewoners met een zwaar zorgprofiel op te trekken, zowel in woonzorgcentra als centra voor kortverblijf, tot op het niveau van 'woongelegenheden met een bijkomende erkenning' (in het jargon RVT- erkenning). Het gaat over meer dan 11.300 bewoners.Daarnaast werd een budget van 44 miljoen euro vrijgemaakt voor kwaliteitsmaatregelen in de vorm van extra personeel, die onder zullen worden ingezet om de zorg van personen met dementie te versterken. We hebben tijdens de coronacrisis vaak gesproken over de broodnodige herwaardering van de zorg. Dit is niets minder dan de concrete uitvoering daarvan in Vlaanderen", zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).In de private sector mikt men op 1.584 VTE's, in de publieke sector op 680 VTE's. "Dit is geen evidente opdracht", klinkt het op het kabinet Beke. Er wordt verwezen naar de maatregelen in VIA6 om al die vacatures te kunnen invullen. "Het zorgpersoneel zal de kans krijgen om op adem te komen, terwijl de kwaliteit van zorg voor de bewoners gegarandeerd blijft."