...

Het onlangs van naam veranderde Vlaams Artsenverbond -voorheen Vlaams Geneeskundigenverbond- heeft een lange traditie van symposia en congressen. Zo organiseerde men bijvoorbeeld in 2015 een congres over de -toen nog- nieuwe interneringswet.Dit keer gaat het dus over de Vlaamse gezondheidszorg na de zesde staatshervorming. Sprekers zijn onder meer dokter Dirk Dewolf, administrateur-generaal Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en dokter Caroline Verlinde, adjunct-kabinetschef Zorg bij Vlaams minister voor onder andere gezondheid Jo Vandeurzen. Professor Willy Peetermans (KU Leuven, faculteit geneeskunde, Competentiecentrum Interne Geneeskunde) belicht de gevolgen van de staatshervorming voor de arts-specialist in opleiding. Een debat sluit het symposium af.Het congres heeft plaats in de gebouwen van KBC aan de Havenlaan 2, in Brussel op zaterdag 23 september. Meer info: www.vgv.be.