...

Gisteren bereikten de acht partijen die de staatshervorming voorbereidden - de zes regeringspartijen plus de twee groene partijen - een akkoord over de bijzondere financieringswet. In totaal wordt zo'n 20 miljard euro van de financiële middelen overgeheveld naar de gemeenschappen en gewesten. Daar gaat wel meteen 2,5 miljard euro vanaf door besparingen.In de gezondheidszorg wordt circa vijf miljard euro overgedragen. Veel details daarover zijn momenteel niet bekend, maar de teksten van het akkoord vertrekken nu naar het parlement. Dat moet er zich na het zomerreces over uitspreken .'Verkapte sanering'Van de vijf miljard euro is zowat de helft van de middelen bestemd voor de woonzorgcentra. Ook een stukje van het Budget Financiële Middelen van de ziekenhuizen (investeringen, vooral voor gebouwen, en afschrijvingskosten van dure apparatuur) zou naar de gemeenschappen gaan. De gemeenschappen worden daarnaast bevoegd voor het preventiebeleid, de organisatie van de eerstelijnszorg, de psychiatrische verzorgingstehuizen, enzovoort. De gemeenschappen nemen al deze bevoegdheden van de federale overheid over vanaf 1 juli 2014.Maar er zal dus ook meteen bespaard moeten worden: 250 miljoen euro in 2014 en 2,25 miljard euro in 2015 en 2016 op het hele pakket - 60% daarvan komt voor rekening van de Vlaamse overheid. De gemeenschappen zullen moeten bijdragen in de kosten van de vergrijzing, die tussen 2017 en 2030 zullen oplopen tot 0,23% van het BBP.Bad bankDe N-VA noemt dit akkoord over de nieuwe financieringswet een cadeau dat duur uitvalt voor Vlaanderen. Voorzitter Bart De Wever verklaarde voor de VRT dat, met de sector van de woonzorgcentra, de 'bad bank' van de gezondheidszorg wordt overgeheveld. "Vlaanderen vergrijst sterk, en we krijgen er weinig middelen voor", verklaart hij. "Het gaat om een verkapte saneringsoperatie."Staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) vindt het echter logisch dat de deelstaten hun bijdrage leveren in besparingsinspanningen. Vlaanderen is volgens hem beter af dan de andere 'entiteiten'. In de komende vier jaar zal ons land nog 13 miljard euro moeten besparen, en het leeuwendeel daarvan zal van de federale overheid moeten komen.