1 Desinfectierobots

...

Toen de ziekenhuizen in Wuhan ovespoeld werden door patiënten, vormde het Chinese bedrijf Keenon Robotics zijn bezorgrobots om tot desinfectierobots. Het Deense bedrijf UVD Robots won dit jaar een prestigieuze Europese prijs voor zijn desinfectierobot, en in België introduceert de Wetterse start-up SpectronX drie nieuwe toestellen voor de bestrijding en preventie van virussen zoals het coronavirus, waaronder een automatische desinfectierobot. Principe van deze desinfectierobots is dat ze autonoom patiëntenkamers, operatiekamers en gangen desinfecteren, daarbij gebruik makend van ultraviolet kortegolflicht. In tegenstelling tot manuele desinfectie, waarvoor je personeel nodig hebt - dat je bovendien, zeker in deze tijden, blootstelt aan een verhoogd risico -, kunnen autonome desinfectierobots leiden tot kostenefficiënte, snelle en effectieve desinfectie, argumenteert Bertalan Meskó. "Naast kostbare tijd besparen en de verspreiding van covid-19 tegen gaan, kunnen dergelijke robots ziekenhuisinfecties helpen voorkomen", voegt hij eraan toe. In december 2019 signaleerde BlueDot, een Canadese start-up die AI gebruikt om de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten te voorspellen, al een aantal ongewone gevallen van longontsteking die zouden zijn opgelopen rond een markt in Wuhan, China. Door honderden data te analyseren afkomstig van nieuwsberichten, luchtvaarttickets en organisaties rond onderzoek naar dierenziekten, detecteerde hun algoritme een trend. Nog andere bedrijven ontwikkelden gelijkaardige oplossingen, die bv. aantoonden hoe het virus zich kon verspreiden van Wuhan naar andere steden. Bertalan Meskó: "Overheden moeten het potentieel van AI-oplossingen voor de gezondheidszorg veel meer omarmen, en ervoor zorgen dat artificiële intelligentie meer voet aan de grond krijgt in ziekenhuisomgevingen. Door op een veilige manier data te delen die kunnen dienen voor voorspellende algoritmes, kan AI overheden op de hoogte brengen van mogelijke virusuitbraken zodat ze tijdig actie kunnen ondernemen." De covid-pandemie gaf telegeneeskunde een duwtje in de rug. Bertalan Meskó haalt voorbeelden aan als het gebruik van apps om gezondheidsparameters bij te houden, de opvolging van patiënten vanop afstand, teleconsultaties, online bestellen van medicatie, en (in sommige landen) mobiel - thuis - testen op covid-19. "Deze oplossingen verkleinen het risico op kruisbesmetting of ziekenhuisinfecties aanzienlijk, terwijl patiënten toch de nodige kwaliteitszorg krijgen in het comfort van hun thuisomgeving. Ze bewijzen bovendien dat onnodige face-to-face-doktersbezoeken perfect vervangen kunnen worden door contactmomenten vanop afstand." Meskó ziet er ook, en vooral, een vorm van empowerment in: bv. health trackers geven patiënten extra inzicht in hun eigen gezondheid. Hij gaat zelfs zo ver te stellen dat een dergelijke e-health-aanpak er op termijn toe zal leiden dat zorgprofessionals en patiënten persoonlijke consultaties meer zullen 'koesteren', wat dan weer de zorgverlener- patiëntrelatie ten goede zal komen. De coronacrisis legde de tekorten in beschermingsmateriaal voor de zorg bloot - en de moeilijkheden bij de levering van nieuw materiaal. Vooral in het begin van de crisis moesten zorgverleners karig omspringen met de beschikbare maskers, schorten, ... In crisistijden, wanneer zorgorganisaties overspoeld worden, kan 3D-geprint materiaal cruciaal zijn. Dat is de afgelopen maanden gebleken uit talrijke voorbeelden over gans de wereld van 3D- printbedrijven die hebben bijgesprongen. Maar het gebruik van 3D-geprinte producten in de zorg zou verder moeten reiken dan dergelijke occasionele hulpinitiatieven, vindt Bertalan Meskó. 3D-printen moet een integraal onderdeel worden van gezondheidszorgsystemen Bijvoorbeeld, om beter te kunnen beantwoorden aan de vraag naar bepaalde producten, en als oplossing voor regio's met weinig middelen.