...

De werkgroep Biomab, met als drijvende krachten de Antwerpse artsen Marc De Roeck, Ann Van de Velde en de zussen/kunstenaressen Pascale en Chantal Pollier, organiseerde de plechtigheid in het Griekse Huis om een tipje van de sluier over de Vesalius feestelijkheden van 2014 op te lichten. Op het eiland Zakynthos, waar de onfortuinlijke Vesalius na een schipbreuk de dood vond, zal een levensgroot standbeeld worden opgericht.Consul Theo Dirix maakte tijdens zijn toespraak in primeur de locatie bekend waar het standbeeld een plaats zal krijgen, met name een plein waar vermoedelijk de Santa Maria delle Grazie kerk (Zakynthos of Zante heeft een Venetiaans verleden) heeft gestaan. De kerk waar naar alle waarschijnlijkheid het gebeente van Vesalius rust, werd door diverse aardbevingen totaal van de kaart geveegd. Het standbeeld zal een van de spiermannen van Vesalius voorstellen die in zijn hand het hoofd van Vesalius houdt, half portret, half schedel. Het monument zal worden uitgevoerd in brons. De sokkel wordt vervaardigd in Griekse steen, het bijhorende wapenschild van Vesalius in Belgisch zwart marmer, afgewerkt met bladgoud.Het kunstwerk is een ontwerp van Richard Neave, wereldexpert in forensische gezichtsreconstructie, en medisch kunstenares Pascale Pollier. Haar zus Chantal Pollier zal de sokkel ontwerpen. Richard Neave is de grondlegger van de zogenaamde Manchester Method of Facial Reconstruction die erin bestaat het aangezicht op te bouwen aan de hand van spierreconstructie. Hij bracht onder meer koning Midas, Filippos II van Macedonië (de vader van Alexander de Grote) en tal van Egyptische mummies weer tot leven.Activiteiten op Griekse bodemVan het hoofd van Vesalius, gebaseerd op de houtblok van zijn portret in de Fabrica, werd een eerste exemplaar gegoten door fonderie De Clercq-Ginsberg uit Oostakker. Deze bronsgieters zijn vooral bezig met artistiek werk, onder meer voor kunstenaars als Jan Fabre en Wim Delvoye. In totaal zullen 12 genummerde exemplaren worden gegoten en een viertal épreuves d'artiste. Het prototype werd al aangekocht door de Saint-George's University op het eiland Grenada, een van de belangrijkste sponsors van Vesalius Continuum. De bronzen Vesaliushoofden worden te koop aangeboden voor 5.000 euro per stuk (meer info: pascale@artem-medicalis.com). Met de opbrengst van de kunstwerken zal het levensgrote bronzen monument worden vervaardigd en op Zakynthos worden opgericht.De onthulling van het monument op Griekse bodem is voorzien eind september 2014, wanneer op Zakynthos, onder de titel The Vesalius Continuum Conference, een wereldcongres voor anatomische kunst zal worden georganiseerd.ansluitend bij het congres zal op het Griekse eiland ook een tentoonstelling van medische kunstenaars aangevuld met werk van internationaal gevierde artiesten als Jan Fabre, Stelarc, Dino Valls, Nina Sellers, Martin uit den Bogaard, Eleanor Crook en Pascale Pollier.De Griekse ambassadeur toonde zich tijdens zijn inaugurale speech bijzonder gelukkig met de belangstelling voor de Belgische wetenschapper én de impact die dat heeft op het Griekse eiland. "Vesalius leeft, Zakynthos leeft", zo besloot hij zijn toespraak.Tijdens de druk bijgewoonde receptie in het Griekse Huis werd nog druk nagekaart, vooral dan over de vorderingen van de zoektocht naar het graf van Vesalius. Uit goede bron vernamen we dat het graf met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gelokaliseerd is, zijn het in een bebouwde zone. De volgende stap bestaat uit een aantal proefboringen om met elektromagnetische sondes de exacte plaats te kunnen vaststellen. Die operatie kost circa 8.000 euro, en daarvoor is men nu op zoek naar fondsen. De kunstenaars en de artsen van Vesalius Continuum hebben de hoop nog niet opgegeven om volgend jaar de échte Vesalius te kunnen presenteren.Info: andreas@vesalius2014.be - www.vesalius2014.be(Foto's: Jerry De Brie en Ann Van de Velde)