...

Het Verzekeringscomité behandelde maandag 18/11 een serie dossiers over wachtposten. Naast de wachtpost in Oudenaarde kreeg ook die van Wetteren groen licht voor de investeringskosten. In Bree komt er een satelliet van de wachtpost Noord-Limburg. De budgetten werden behandeld van de wachtpost Herkenrode, Tienen, Zora (ZuidOostRand Antwerpen) en Haspengouw. Voor KHOBRA is er sprake van (financiële) beschermingsmaatregelen.In Anderlecht komt er een nieuwe wachpost als onderdeel van het globale project in Brussel. In Luik worden er voorlopige investeringskosten goedgekeurd voor op te richten wachtposten in Neupré en Fléron.Bij de behandeling van de dossiers wordt er uitdrukkelijk gekeken naar de dekking van het grondgebied en de plannen voor toekomstige Functionele Samenwerkingsverbanden.Met alle projecten tezamen dreigt het beschikbare budget van 25 miljoen euro overschreden te worden. De Begrotingscommissie geeft toch een gunstig advies voor de goedkeuring van de dossiers. De bedoeling is dat, bij oprichting van een wachtpost, driekwart van de aangemelde gevallen in de wachtpost zelf wordt afgehandeld. De Begrotingscommissie gaat er vanuit dat dit anders een huisbezoek zou worden buiten de normale consultatie-uren. En dat komt uiteindelijk voor het Riziv een pak duurder uit.Voorwaarde is voor de Begrotingscommissie wel dat in 2020 het budget voor de wachtposten correct wordt begroot - volgens de Technische Ramingen zou dit kunnen oplopen tot 32,3 miljoen euro.