...

De benoeming van Johan Verstraeten verscheen vorige week in het Staatsblad. Hij zal het voorzitterschap waarnemen tot 29 september 2018. Verstraeten was jarenlang administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers. Hij was ook 21 jaar lang lid van de Raad van de Controledienst van de Ziekenfondsen.Minister van Volksgezondheid Maggie De Block onderstreept in een mededeling ook dat Johan Verstraeten heel wat ervaring heeft met overlegstructuren en voorzitter is geweest van de International Social Security Association in Genève.Johan Verstraeten is 69 jaar en ging met pensioen in 2012 - waarbij hij de Life Achievement Award kreeg van de Vlaamse Vereniging voor Bestuur en Beleid.