...

Het initiatief kwam van de Artsenkring Zennevallei samen met Domus Medica en 20 Vlaamse huisartsenkringen. De Orde der artsen ondersteunt de actie. Huisartsen zijn voor het beheer van het GMD grotendeels afhankelijk van verslagen uit de tweede lijn. Ze integreren die verslagen elektronisch in hun dossier en dus is het essentieel dat specialisten tijdig goede en correct geadresseerde verslagen sturen. Voor die goed opgestelde verslagen drukten de huisartsen dinsdag met de actiedag hun dankbaarheid uit. Dat deden ze door hen in de bloemetjes te zetten. De specialisten kregen een bedankkaartje en een gadget: een notitieboekje met de quote 'bedankt om mee het gezondheidsverhaal van onze patiënt te schrijven'. Tegelijk wijzen de huisartsen er met hun actie ook op dat er specialisten zijn die van sommige bevindingen en consultaties nog steeds geen verslagen maken. Of het verslag niet naar de juiste huisarts sturen. Of dat brieven geen bestemmeling bevatten. "Daarom vragen we uw verslag zeker naar de GMD-houdende huisarts te sturen en het niet enkel op de HUB te plaatsen", aldus de huisartsen. Ook vanuit privépraktijken van specialisten komt overigens nog te weinig informatie door. De huisartsen zijn ook niet te beroerd om te erkennen dat de eigen communicatie naar de ziekenhuizen beter kan. Volledige, duidelijke verwijsbrieven en goede Sumehrs zijn belangrijk. Vooral in de ziekenhuizen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de verslaggeving nog veel beter. Daarvoor werd op 19 oktober ook een ludieke actie gehouden. Huisartsenkringen brengen specialisten binnen en buiten het ziekenhuis de boodschap dat gezondheidszorg teamwerk is en dat huisartsen en specialisten samen aan het gezondheidsverhaal van de patiënten schrijven. Bij die actie sluit ook de Brusselse Huisartskring (BHAK) zich aan. Een gezamenlijke actie met de Franstalige Brusselse huisartsenkring FAMGB is voorlopig niet aan de orde. Wel willen BHAK en FAMGB samenwerken rond een type ontslagbrief met heel duidelijke, bondige en bruikbare informatie voor de huisarts. De situatie in Brussel is natuurlijk complex: het aanbod aan ziekenhuizen en specialisten is groot en veel patiënten hebben geen vaste huisarts. In sommige diensten en bij bepaalde specialisten loopt het flink fout. "Het UZ Brussel", zo stellen de huisartsenkringen, "kan als enige Nederlandstalige ziekenhuis in de hoofdstad én als opleidingscentrum een toonaangevende rol spelen." In Brussel blijft de actie overigens beperkt tot vier ziekenhuizen.