...

Vooral in deze coronacrisis zie je het ongeduld bij sommige patiënten toenemen. Hun frustratie uiten ze tegenover zorgpersoneel en medewerkers - in de testcentra en ie wachtposten. Uit een interne bevraging van Domus Medica blijkt dat meer dan 70% van de testcentra met agressie heeft af te rekenen . Het gaat dan vooral om verbale agressie in de centra en over de telefoon. Maar 16% van de centra rapporteert ook gevallen van fysieke agressie. In enkele centra (13%) was zelfs een politie-interventie nodig. Met deprijs van de Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep kan een online training worden aangeboden om beter om te gaan met agressie.Maar de prijs wil de zorgverleners en de medewerkers vooral een hart onder de riem steken en hen bedanken voor hun immense geduld en inzet tijdens deze coronacrisis.Domus Medica vraagt het publiek om begrip voor de wachttijden en de vertraging die is ontstaan op het verkrijgen van het testresultaat."De medewerkers in de testcentra en wachtposten staan al van bij het begin van de crisis mee in de frontlinie om het aantal besmettingen onder controle te houden. Velen onder hen hebben zelf al maanden geen vakantie meer gehad, maar stellen toch alles in het werk om zoveel mogelijk tijdig te testen of administratieve bijstand te verlenen", zegt dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica. "We begrijpen de frustratie over de complexiteit van het systeem, maar agressie is nooit de oplossing."Domus Medica blijft alle artsen, testcentra en wachtposten oproepen om elke geweldpleging te melden bij het 'nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen' van de Orde der Artsen, zodat wangedrag kan worden aangepakt.De huisartsenvereniging roept de overheid ook nog eens op om dringend werk te maken van nultolerantie voor geweld tegen zorgverleners en tegen al wie dit zorgpersoneel omringt, zoals onthaalmedewerkers, logistiek personeel en coördinatoren in de wachtposten en testcentra.Het is immers meer dan tijd dat de beleidsverklaringen in wetgeving worden omgezet, zodat wie geweld pleegt voor de strafrechter verschijnt.Naast deze nultolerantie en effectieve strafuitvoering zijn communicatiecampagnes nodig die duidelijk maken dat iedere vorm van agressie, fysiek of verbaal, tegen zorgverleners en het ondersteunend personeel ontoelaatbaar is."Geweld en agressie beletten artsen en medische zorgverleners in de uitoefening van hun taken van medische bijstand. Er moet een duidelijk signaal komen dat geweld op zorgverleners of administratief en logistiek personeel van testcentra en wachtposten op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden", zegt dokter Van Giel.Minister Frank Vandenbroucke reikte de Veiligheidsprijs zaterdag uit tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de huisartsenkringen - die dit jaar opnieuw virtueel plaatsvond.Zes jaar geleden, op 1 december 2015, werd huisarts Patrik Roelandt om het leven gebracht door een patiënt tijdens een huisbezoek. Ter nagedachtenis werdde Patrik Roelandt Anti-Agressiegroep opgericht, die jaarlijks een Veiligheidsprijs uitreikt voorinitiatieven om de veiligheid voor zorgverleners te verhogen.