...

Elk jaar organiseert het Vas, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant startersdagen waar laatstejaarsstudenten geneeskunde tips en tricks krijgen over hun toekomstige beroep. Daaraan nemen heel wat promovendi van UA, KU Leuven en de VUB deel, laat het VAS in een persmededeling weten. Dit jaar koppelde het VAS hier in samenspraak met de studenten ook een humanitair luik aan vast. Het lidgeld van studenten die aansloten bij het VAS werd integraal doorgestort aan het consortium 12-12. Naar eigen zeggen zijn inmiddels één op vier studenten aangesloten. Daardoor haalde men in een mum van tijd het vooropgestelde bedrag van 1.500 euro voor 12-12. "De aanname dat de jonge generatie artsen minder geëngageerd zou zijn en dus ook minder snel lid zou worden van een artsenvereniging kunnen we op basis van deze ervaring dan ook met klem tegenspreken." besluit dokter Bart Dehaes, voorzitter van het Vlaams Artsensyndicaat, afdeling Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Zie ook https://action.1212.be/projects/promovendi-geneeskunde-en-vas-samen-voor-syrie-turkije