...

In haar vraag kaart Gijbels aan dat er meer nodig is dan de zwaardere strafmaatregelen die gepland zijn. Pro memorie: in het nieuwe Strafwetboek komt er een strafverhoging voor alle gewelddaden tegen maatschappelijke functies zoals de politie en hulp- en zorgverleners. Daarnaast zullen alle zorgberoepen onder de bijzondere bescherming vallen van het huidige Strafwetboek, een bepaling die binnenkort ingaat. In de praktijk betekent dit dat ernstige geweldmisdrijven ook een strafverhoging krijgen. Volgens Gijbels helpen zwaardere strafsancties echter niet zolang er niets verandert aan het gegeven dat zorgverstrekkers "ook melding van geweld doen en dat elke daad van geweld ook wordt vervolgd."Ze vraagt de minister onder andere naar de oprichting van een centraal meldpunt voor opvolging en ondersteuning wanneer zorgverleners met geweld te maken krijgen.Strafverzwaring en klacht bij politieAls men wil dat agressie wordt vervolgd, moet klacht worden ingediend bij de politie, repliceert Vandenbroucke. Dat kan geen anonieme klacht zijn.De minister is "niet meteen overtuigd van het nut van het anoniem verzamelen van klachten in onze administratie buiten het verzamelen van gegevens. Wij moeten mensen oproepen om zonder aarzelen klacht in te dienen bij de politie." Die klachten moeten voor de politie inderdaad een belangrijke prioriteit zijn, zo erkent hij.Op de vraag of de minister zich burgerlijke partij zal stellen in zaken van geweld tegen zorgverleners, zegt Vandenbroucke dat burgerlijkepartijstelling een en ander kan vertragen - zo leest hij naar eigen zeggen in de pers. Daarnaast is "de positie van de minister van Binnenlandse Zaken, die ze ook overweegt voor agressie tegen politie, anders dan de positie van de minister van Volksgezondheid". "Laat ons er dus goed over nadenken of dat wel een efficiënte aanpak is. De efficiënte aanpak is strafverzwaring en klacht indienen bij de politie", zo besluit de minister.