...

Eind juli maakte KLM bekend dat zij de komende jaren tot 5.000 banen schrapt door de coronacrisis. Zowel bij de piloten, het cabinepersoneel als het grondpersoneel gaan er jobs verloren. Daarop staken de luchtvaartmaatschappij en koepelorganisatie van verenigingen van ouderenzorg ActiZ de koppen bij elkaar om steward(s)(essen) te interesseren voor een job in de ouderenzorg. Zo organiseerden ze introductiedagen opdat cabinemedewerkers een beeld zouden krijgen van het werk in de zorg.Nadien volgden intakegesprekken, wie zich bereid toonde om zich om te scholen kon aan online trainingen beginnen.Eind dit jaar volgt dan een stage. Daarna kunnen de 'overstappers' een opleiding volgen tot "een functie in de zorg". Zorgvisie schrijft dat "slechts" 35 (van de 10.000 stewardessen) voor de overstap hebben gekozen. In een interview geeft de leider van het project aan dat "mensen die aanvankelijk geïnteresseerd waren in een baan in de zorg, veel moeite [hadden] met het intieme van dit werk." "Voor een groot deel van hen bleek het wassen van billen een onoverkomelijk bezwaar", zegt hij nog in het artikel.