...

De cursus Management en Leadership voor artsen van de Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg laat artsen kennismaken met de principes van de toekomstige gezondheidszorg, de wetgeving, de financiering en vooral met managementcapaciteiten.Het is de derde keer dat een groep van 25 artsen de MLA-cursus hebben afgerond. De belangstelling is groot en het aantal plaatsen beperkt. De cursussen zijn gespreid over 18 maanden, zijn combineerbaar met een klinische praktijk - tal van experts komen over specifieke onderwerpen een gebalde toelichting geven.OefenprojectDe deelnemers maken een persoonlijke oefening en geven over hun project een toelichting aan de hand van een poster. Tijdens een afsluitend evenement kiest een jury van experts dan de beste poster. De projecten sturen wel reële verbeteracties aan in diverse ziekenhuizen en instellingen.Als beste project werd, zoals gezegd, het project van professor Rex, anesthesioloog in het UZ Leuven, gekozen.Het UZ Leuven breidde onlangs het aantal zalen in het centrale operatiekwartier fiks uit met tien extra zalen: van 23 naar 33. Toch blijft de perceptie bestaan van een chronisch tekort aan capaciteit. Nog meer zalen zijn op dit moment zeker geen optie.Aan de hand van een analyse wil men kunnen nagaan waar er reserve zit op de efficiëntie - en die dan 10% verhogen zonder dat men buiten de werkuren gaat. Daarbij zet men de instrumenten klaar om de kwaliteit te blijven bewaken.SamenwerkingHet project is typisch voor het soort van verbetersvoorstellen die de deelnemers aan de MLA-cursus als oefening binnen hun eigen ziekenhuis in werkelijkheid proberen te brengen. Niet alle ziekenhuizen hebben weliswaar evenveel middelen als het UZ Leuven.Nogal wat projecten gingen dit jaar over samenwerking tussen ziekenhuizen - vaak binnen een nieuwe ziekenuisnetwerk: hoe reorganiseer je het werkschema van een campus-overschrijdende dienst cardiologie? Of hoe huw je twee KNO-diensten binnen een ziekenhuisnetwerk, waarbij je de deuren open laat voor de diensten uit nog andere ziekenhuizen van hetzelfde netwerk?Hoe smelt je twee bestaande diensten nucleaire geneeskunde samen op een nieuwe campus? Of communiceer je over een op handen zijnde fusie?