...

Begin 2014 zette het universitaire ziekenhuis al cijfers online over de zorg voor borstkankerpatiënten, in het kader van het Vlaams indicatorenproject (VIP2). Nu gaat UZ Leuven nog een stapje verder met het publiceren van nieuwe cijfers, die weergeven hoe het ziekenhuis presteert ten opzichte van het gemiddelde van de zusterziekenhuizen uit het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven. ZusterziekenhuizenDe 19 ziekenhuizen die deel uitmaken van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven staken begin 2010 de koppen bij elkaar om werk te maken van transparantie en publieke verantwoording in de zorg. Ze kozen zes medische indicatoren waarvan systematisch gegevens verzameld werden. Daarover kon u eerder deze week al meer lezen op deze website."Niet alleen een patiënt heeft baat bij die cijfers: voor de ziekenhuizen zelf is het een uitgelezen kans om werk te maken van resultaten die onder het gemiddelde zitten van de zusterziekenhuizen. Met streefcijfers willen ze elkaar stimuleren om alsmaar beter te doen, volgens de principes van best practice: de meest succesvolle voorbeelden van collega's dienen als ijkpunt voor de rest", luidt het.Eerste stapEen aantal netwerkziekenhuizen, waaronder UZ Leuven, geeft naast die gemiddelde resultaten ook zijn eigen individuele scores. Daardoor kun je als buitenstaander nagaan hoe het ziekenhuis zich voor dat bepaald aspect verhoudt ten opzichte van het netwerk. UZ Leuven voegde er op zijn website nog een extra indicator aan toe, die peilt naar de tevredenheid van zijn patiënten.De publicatie van die cijfers is een eerste stap: in de toekomst wil het ziekenhuis niet alleen méér scores publiceren, maar ook de kwaliteitsmetingen uitbreiden naar niet-medische activiteiten, zoals lange wachttijden of aandacht voor pijn bij patiënten.Het online publiceren van kwaliteitsscores in ziekenhuizen zit in de lift. Patiënten hebben recht op correcte informatie over behandelingen in het ziekenhuis, op basis van objectieve gegevens. Ook UZ Leuven is voorstander van transparantie en het geven van objectieve info aan patiënten.De kwaliteitsscores van UZ Leuven vind je op www.uzleuven.be/kwaliteitsscores