...

Het gemiddeld aantal besmettingen bedroeg van 17 tot en met 23 juli (bijna) 279 nieuwe gevallen per dag. In vergelijking met de periode van zeven dagen ervoor is dat een stijging van het gemiddelde aantal per dag met 71%.Nieuwe besmettingen worden vooral vastgesteld bij jonge volwassenen en volwassenen tot 60 jaar. Bij deze groepen komen minder vaak ernstige vormen van een infectie met Sars-CoV-2 voor.Toch neemt het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen - het gemiddelde berekend voor een periode van 7 dagen - ook met 30% toe. In de periode van 20 tot 26 juli bedroeg dat 17,4 per dag, tegen 13,4 per dag in de periode van 13 tot 19 juli.Voor de periode van 20 tot 26 juli berekent Sciensano het reproductiegetal Rt op grond van het aantal ziekenhuisopnamen op 1,218 (95%-betrouwbaarheidsinterval 1,015-1,446).Het aantal sterfgevallen blijft gelukkig laag, met gemiddeld nog 2 nieuwe dodelijke slachtoffers per dag.