...

Met het Regiodecreet wil de Vlaamse regering de bestaande gebiedsindelingen stroomlijnen. De Eerstelijnszones noemt de Vlaamse regering zelf een van de belangrijkste gebiedsafbakeningen, die "de fundamenten en basisbouwstenen van de eerstelijnszorg en de regiovorming" vastleggen. Maar een aantal Eerstelijnszones vroegen een uitzondering aan op het Regiodecreet - en voor enkele keurde de Vlaamse Regering vrijdag 9 juni de uitzondering goed.Dat zijn ELZ Houtland en Polder, ELZ Regio Waregem, ELZ RITS, ELZ Vlaamse Ardennen, ELZ Scheldekracht, en ELZ Druivenstreek.Verder is er daarover geen documentatie beschikbaar op de website van de Vlaamse regering.Ook Domus Medica uitte al maanden geleden zijn bezorgdheid over het Regiodecreet. De huisartsenkringen moeten zich aligneren met de ELZ.Maar zoiets kan de werking van deze toch zeer belangrijke organisaties in de eerstelijnszorg sterk verstoren.Het Regiodecreet kan ook gevolgen hebben voor de ziekenhuisnetwerken en het organiseren van de niet-planbare zorg.