...

Dat blijkt uit cijfers die op de Nationale Commissie vorige week werden bekend gemaakt. Het is de enige rubriek in het deelbudget voor artsenhonoraria die zo sterkt stijgt (5,8%). Klinische biologie, medische beeldvorming en toezicht stijgen ook wel wat, maar met niet meer dan 1 à 1,5%.De andere rubrieken dalen: heelkunde en anesthesiologie met bijna 10%. Gynaecologie met bijna 25%. Dat heeft alles te maken met de laagvariabele zorg. Een groot deel van het budget van gynaecologie is in die apart geboekte uitgaven terug te vinden.De evolutie van het aantal gevallen geeft een ander beeld. Het totale aantal 'raadplegingen, bezoeken en adviezen' is inderdaad wel gestegen maar niet opvallend. Met 1,5% is het niet de sterkste stijger. Het aantal gevallen in de rubrieken gynaecologie en in heelkunde stijgen bijvoorbeeld zelfs ietsje meer.Bij de rubriek 'raadplegingen en bezoeken' is er geen verschuiving naar de laagvariabele zorg. Maar volgens dokter Marc Moens (Bvas) is er nog een andere belangrijke reden waarom de stijging van deze rubriek er zo sterk uitspringt in vergelijking met de andere.De honoraria voor consultaties van huisartsen en specialisten kregen in toepassing van het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2018 en 2019 de volledige index toegekend. De uiteenlopende technische prestaties werden maar gedeeltelijk of helemaal niet geïndexeerd.