...

Mensen met klachten van long covid - vermoeidheid, kortademigheid, hoofdpijn of fysieke pijn,... - kunnen multidisciplinaire zorg krijgen binnen een zorgtraject. Long covid gaat ook wel gepaard met aanhoudend concentratieverlies, geheugenverlies en andere cognitieve problemen. Dat vereist een neurocognitieve screening en behandeling, al dan niet in samenwerking met centra die de nodige expertise hebben. Vanaf december zullen ook de prestaties van neuropsychologen (in de eerste of tweede lijn) en van ergotherapeuten (in de tweede lijn) betrokken bij deze zorg terugbetaald worden.Het is de huisarts die voor patiënten met long covid een behandelplan opstelt en opvolgt, in samenwerking met andere betrokken zorgverleners. Binnen dit team wordt dan een coördinator aangesteld, als eerste aanspreekpunt voor de patiënt en als verbindingspersoon tussen de leden van het team."We weten nog niet alles over de langdurige gevolgen van een covidinfectie, maar dat betekent niet dat we mensen die reële klachten hebben niet kunnen helpen met zorg op maat", licht minister Frank Vandenbroucke toe. "Via het zorgtraject wordt de nodige zorg vandaag al terugbetaald voor kinesitherapie, logopedie en psychologisch zorg, zo nodig aangevuld met zorg door een diëtist en een ergotherapeut in de eerste lijn."De behandeling van de neuropsychologische zorg is nu een nieuwe stap vooruit, stelt de federale minister van Volksgezondheid. Vandenbroucke onderstreept ook nog eens het belang van de Terug naar Werk-coördinatoren. Long covid-patiënten worden vaak arbeidsongeschikt verklaart, al zouden ze graag terug aan de slag gaan als dat op maat en op ritme is van wat ze aankunnen.De Terug naar Werk-coördinatoren kunnen in samenwerking met de belanghebbenden een oplossing zoeken voor de patiënt, stelt Vandenbroucke, met bijvoorbeeld een gedeeltelijke werkhervatting of een begeleidingstraject. "Want we weten dat werk belangrijk is, en dat een gepaste job een positieve impact heeft op het herstelproces."