...

Nederland organiseert vanaf september een bevolkingsonderzoek bij zo'n vier miljoen mensen tussen 55 en 75 jaar oud. De Nederlandse overheid koos na een aanbesteding voor de test FOB Gold, van een Italiaanse fabrikant. Precies die keuze zaait nu onrust onder specialisten."Dat is de Fyra onder de poeptesten", verklaarde hoogleraar dokter Jan Jansen van het UMC St-Raboud in de Volkskrant. "Die test is goedkoper, maar bij de proefbevolkingsonderzoeken is in Nederland altijd gewerkt met de OC-Sensor test. Met de Italiaanse test is in ons land geen onderzoek gebeurd en geen ervaring opgedaan. In elders uitgevoerd in-vitro onderzoek is bovendien aangetoond dat de OC Sensor vrijwel steeds beter scoort dan de andere testen. Het gevaar bestaat nu dat de gekozen test veel minder gevoelig reageert. Dat zal leiden tot meer dure en onnodige vervolgonderzoeken om hetzelfde aantal tumoren te detecteren." Ook andere Nederlandse experten treden de kritiek bij.VlaanderenOok Vlaanderen rolt vanaf eind dit jaar een bevolkingsonderzoek naar darmkanker uit. "De aanbesteding voor de test loopt bij ons nog. Over de kwaliteit van de in Nederland gekozen test kan ik me niet uitspreken, maar ik betreur wel die controverse. Dit soort discussies zaait vooral onrust en twijfel bij de bevolking. Terwijl niemand het nut van zo'n bevolkingsonderzoek zelf in twijfel trekt. Ik vrees dat het er in Nederland toe kan leiden dat minder mensen geneigd zullen zijn aan de test deel te nemen", regaeert dokter Luc Colemont, een van de voortrekkers van darmkankerscreening in ons land.www.stopdarmkanker.be