...

De monsters werden afgenomen in de periode van 20 september tot 8 oktober dit jaar. 26,6% van deze leerlingen jonger dan 12 jaar vertoonde antistoffen tegen het coronavirus, tegenover 15,4% tijdens de vorige meting in mei-juni 2021.Hogere circulatieTussen het eerste testmoment rond de jaarwisseling en het derde testmoment eind mei-begin juni 2021 nam het aantal leerlingen uit de lagere school met antistoffen maar beperkt toe: van 11,0% tot 15,4%. De grotere toename van het aantal leerlingen met antistoffen tussen het derde en het vierde testmoment wijst op een hoge circulatie van het coronavirus - ook buiten de school want de tussenliggende periode overlapt grotendeels met de zomervakantie. Uit de voorlopige cijfers van de vragenlijst die de ouders van de geteste leerlingen invulden blijkt dat 7,7% van de leerlingen al een bevestigde covidinfectie heeft doorgemaakt sinds het begin van de pandemie - 3,3% sinds de vorige meting einde van de lente. Geen enkele van deze kinderen moest in het ziekenhuis worden opgenomen.VaccinatieNaast de duidelijke stijging van het percentage leerlingen met antistoffen vallen ook de regionale verschillen op. In Brussel had 36,1% van de leerlingen antistoffen, terwijl dat beduidend lager was in Vlaanderen (26,3%) en Wallonië (23,8%).Eerder onderzoek in de provincie Limburg toonde aan dat de aanwezigheid van antistoffen bij jonge kinderen het aantal covidgevallen bij de rest van de lokale bevolking weerspiegelt.De hogere aanwezigheid van antistoffen in Brussel staat tegenover vergelijkbare cijfers voor Vlaanderen en Wallonië. De beide laatste regio's hebben overigens eveneens een vaccinatiegraad van meer dan 80% bij de 18-plussers.De aanwezigheid van antistoffen bij een relatief groot aantal Brusselse leerlingen is dan ook mogelijk het gevolg van een lagere vaccinatiegraad en de hogere viruscirculatie in het Brusselse Gewest."Uit onze studieresultaten blijkt dat vaccinatie belangrijk is om de viruscirculatie te doen dalen. Vaccinatie blijft ook de beste bescherming tegen een ernstig ziekteverloop", aldus Sciensano-onderzoekster Els Duysburgh.