...

De federale minister van Volksgezondheid stelde op de Academische Proclamatieviering in De Singel - een kleine week geleden - dat de huisartsgeneeskunde de voorbije 20 jaar al een belangrijke evolutie heeft doorgemaakt. Jonge artsen kiezen er steeds vaker voor om in een groepspraktijk te werken."De huisarts die helemaal alleen werkt in zijn eigen praktijk zal stilaan helemaal verdwijnen. En dat is een goeie evolutie", aldus de Vooruit-minister.Vandenbroucke wil met zijn New Deal de evolutie versnellen, omdat "[...] we het ons niet langer kunnen veroorloven dat een huisarts helemaal op zijn - of haar - eentje verantwoordelijk is voor de zorg voor alle patiënten."De federale volksgezondheidminister schoffeert de soloartsen die met hun kleinschalige praktijken een flink stuk van het huisartsenwerk verrichten - zo stelt Bvas als reactie in een persmededeling. Wanneer soloartsen hun praktijk stoppen, leidt dat lokaal niet zelden tot een crisis omdat talrijke patiënten plots zonder huisarts vallen.Bvas waarschuwt ervoor dat Vandenbrouckes New Deal de vrije keuze van patiënten voor een arts zal aantasten. In een groepspraktijk zien patiënten bovendiend niet altijd hun vertrouwde arts maar vaak steeds wisselende artsen, gaat Bvas verder.Bvas vindt dat de overheid alle praktijkvormen evenwaardig moet behandelen.Overigens, wanneer de minister uitwijdt over wat voor hem de nieuwe praktijkvorm moet zijn, dan gaat het in zijn toespraak niet over groepspraktijken maar over ondersteuning van de huisarts door praktijkassistenten of -verpleegkundigen.De minister pleit ook voor een ander financieringsmodel - minder prestatiegericht en meer forfaitair. Die nieuwe financiering moet onder meer huisartsen correct vergoeden voor taken tijdens en buiten de consultaties, taakdelegatie toelaten, de juiste incentives leggen inzake preventie, populatiemanagement, multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit en beschikbaarheid.Maar volgens Bvas geven de meeste huisartsen de voorkeur aan een prestatiebetaling en is het gevaar met de New Deal dat velen ervoor zullen passen.Zijn toespraak heeft Franck Vandenbroucke op zijn ministeriële website geplaatst.Het persbericht van Bvas is getekend door de voorzitter en ondervoorzitter, resp. dr. Johan Blanckaert en dr. Luc Herry, maar ook door de huisartsen dr. Jos Van Hoof (voorzitter Vas) en dr. Stijn Geysenbergh (bestuurslid Vas).