...

Van de meldingen kwamen er 18 van burgers en zeven via monitoring op snelwegparkings. Het burgerwetenschapsplatform MuggenSurveillance speelt hierbij een belangrijke rol. Het registreerde voor het eerst positieve meldingen in Brussel en Wallonië.Op twee plaatsen werd de mug opnieuw gesignaleerd. Dat wijst erop dat ze overwintert. Wat de opmars van de steekmug betreft is België geen eiland. De tijgermug is aan een noordelijke expansie in Europa bezig. Frankrijk en Italië signaleerden reeds gevallen van lokale overdracht van dengue en chikungunya. "Het onderstreept de urgentie om onmiddellijk extra maatregelen te treffen om de verdere verspreiding van de tijgermug in België te vertragen", aldus een persmededeling van het ITG. De meeste muggen reizen mee met terugkerende vakantiegangers en met vrachtvervoer vanuit het zuiden. De verwachting is dat de opwaartse trend zich doorzet. En ook al blijft het risico op virusoverdracht klein, het is wel duidelijk dat het verhoogt.Daarom roepen het ITG en Sciensano op tot actie. Daarbij is de actieve bijdrage van de burgers vitaal. Mensen kunnen regentonnen, bloempotten en dakgoten in de winter grondig schoonmaken en de eitjes aan de zijkanten verwijderen.Vanaf mei, de start van het muggenseizoen, is het cruciaal om stilstaand water van terrassen en tuinen regelmatig te verwijderen. Dit zijn broedplaatsen van de tijgermug. Via MuggenSurveillance kunnen potentiële tijgermuggen ook gemeld worden.