...

De Europese en Belgische overheden raden vrouwen tussen 50 tot 69 jaar met een normaal risico aan om elke twee jaar een borstkankeronderzoek te doen, in het kader van het bevolkingsonderzoek.De opsporing gebeurt via mammografie, het screeningscriterium is de leeftijd: opsporing is het nuttigste tussen de leeftijd van 50 tot 69 jaar om de mortaliteit door borstkanker terug te dringen.Maar de huidige opsporing heeft zijn limieten, klinkt het in een persbericht van Jules Bordet Instituut, dat de Belgische studie coördineert. Zo varieert het kankerrisico van de ene vrouw tot de andere, en dit op basis van andere factoren als voorgeschiedenis in de familie, persoonlijke antecedenten, levensstijl, genetische constitutie. En hoewel de huidige screening doeltreffend is, denk aan minder zware behandelingen, lagere mortaliteit, zijn er ook nadelen aan gebonden. Het persbericht noemt overdiagnose (het feit dat tumoren gevonden en behandeld worden die anders niet geleid zouden hebben tot een overlijden), tussentijdse kankers (kankers die niet worden opgespoord bij de screening) en valse positieven (gescreende vrouwen die worden teruggeroepen voor extra onderzoek en waarbij uiteindelijk géén kanker wordt vastgesteld).Met MyPeBS (My Personal Breast Cancer Screening) evalueren 27 internationalePartners in zes landen (België, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Israël) een gepersonaliseerde borstkankerscreening. De nieuwe MyPeBS-strategie kijkt naar het individuele risico van elke vrouw om borstkanker te ontwikkelen. Op basis van de individuele voorgeschiedenis, borstdensiteit en het mogelijk genetisch risico worden kandidaten voor screening ingedeeld in verschillende categorieën. Voor elke categorie geldt een specifieke follow-upstrategie.Doel is Europese aanbevelingen te formuleren om de georganiseerde screening te verbeteren. Aan de hele studie zullen 85.000 vrouwen deelnemen tussen 40 en 70 jaar, van wie 10.000 in België.