...

Borstkanker is de frequentste kanker bij vrouwen en is goed voor 33% van alle nieuwe kankers bij vrouwen. De cijfers spreken voor zich. In België werden in 2014 10.466 nieuwe gevallen van borstkanker geregistreerd. In 2008 zijn 2.329 vrouwen gestorven aan borstkanker. Ongeveer één op de negen vrouwen zal borstkanker krijgen vóór de leeftijd van 75 jaar en 75% van de borstkankers verschijnt na de leeftijd van 50 jaar. We spreken gemakshalve van 'borstkanker', maar eigenlijk zouden we het moeten hebben over 'borstkankers'. Een van de discriminerende factoren is de aan- of afwezigheid van receptoren op de tumorcellen. Een tumor die receptoren voor hormonen (oestrogenen en/of progesteron) bevat, wordt een HR+-tumor genoemd. Patiënten met een HR+-borstkanker kunnen een specifieke hormoontherapie krijgen: tamoxifen en/of een aromataseremmer. Een tumor die receptoren voor humane epidermale groeifactor type 2 bevat, wordt een HER2+-tumor genoemd. Als de tumor geen oestrogeenreceptoren, geen progesteronreceptoren en geen HER2 lijkt te bevatten, spreken we van drievoudig negatieve borstkanker.HormoontherapieLiefst 70% van de borstkankers brengt hormoonreceptoren tot expressie (HR+). Hormoontherapie is de hoeksteen van de behandeling. Een gemetastaseerde borstkanker is echter nagenoeg altijd resistent tegen een (primaire of secundaire) hormoontherapie. Daarom is het zo belangrijk om nieuwe behandelingen te ontwikkelen.Gezien het belang van CDK 4/6 bij het regelen van de vermenigvuldiging van de cellen en de mechanismen van activering van dat complex zou selectieve remming van CDK 4/6 therapeutisch weleens heel interessant kunnen zijn. Ibrance® remt de cyclinedependente kinasen (CDK) 4 en 6, die een determinerende rol spelen in de celcyclus en een sleutelrol spelen bij de groei van ER+/HER2-borstkanker.PalomaDe PALOMA-1/TRIO-18-studie is de eerste gerandomiseerde studie die de haalbaarheid van een dergelijke behandeling heeft onderzocht bij een gemetastaseerde HR+-borstkanker (1). De studie heeft een combinatie van palbociclib en een aromataseremmer, in casu letrozol, als eerstelijnstherapie vergeleken met letrozol alleen bij 165 gemenopauzeerde patiënten. De progressievrije overleving (PFS) was tweemaal hoger met de combinatietherapie dan met letrozol alleen.De PALOMA-2-studie is een fase III-studie die letrozol + placebo als eerstelijnstherapie heeft vergeleken met letrozol + palbociclib bij 666 patiënten met een HR+ borstkanker die niet refractair was tegen een hormoontherapie (2). Het primaire eindpunt van de studie was de PFS: de PFS was 24,8 maanden met de combinatietherapie en 14,5 maanden in de controlegroep. In de PALOMA-3-studie (3) werden 521 patiënten met een HR+-borstkanker die was verergerd onder hormoontherapie, in een 2-1-verhouding gerandomiseerd naar fulvestrant + palbociclib of fulvestrant + placebo. De PFS was significant beter met de combinatietherapie dan met fulvestrant alleen: respectievelijk 24,8 en 14,5 maanden.CDK 4/6-remmerSamengevat, selectieve CDK 4/6-remmers blijken een belangrijke preklinische en klinische activiteit te hebben bij HR+-borstkanker. Palbociclib is de eerste selectieve CDK 4/6-remmer die de FDA heeft goedgekeurd op grond van de PALOMA-1-studie, een fase II-studie, die werd gevolgd door de publicatie van twee fase III-studies waarin een significant verschil in progressievrije overleving werd aangetoond, de studies PALOMA-3 en PALOMA-2. Ibrance® neemt ongetwijfeld een belangrijke plaats in bij de behandeling van een plaatselijk gevorderde of gemetastaseerde HR+, HER2- borstkanker. De prijs die werd toegekend aan palbociclib, is dan ook volledig terecht. Daar is geen discussie over.Referenties: